Wie is CE-ARBO 

CE-ARBO is een onafhankelijke organisatie die het doel heeft technische normen en wetgeving helder en concreet in de markt te zetten. CE-ARBO is gestart in 2015, maar heeft voor meer dan 20 jaar expertise in huis. O.a. in de norm commissies, Europese Commissie, branche organisaties en vele bedrijven waaronder Shell, Total, Oiltanking, Eurotank (VTTI), Stork, Peinemann, Mourik, etc.  

Het doel van CE-ARBO is om de wetgeving en normering pragmatisch en begrijpelijk uit te voeren.Werkgebieden CE-Arbo:


Nieuwe constructie:
CE-markering van machines, installaties, medische apparatuur, etc.
Ondersteuning bij het maken van plannen en het uitvoeren van controles
Opstellen Explosieveiligheidsdocument volgens ATEX en beoordelen onderdelen en installaties
Bepaal wat de wettelijke verplichtingen zijn en wat er minimaal moet gebeuren om hieraan te voldoen.

ARBO wet gebruikersfase:
Keuringen zoals NEN 1010, NEN 3140 voor elektrische installaties en apparaten, incl. Medische installaties en apparatuur
Inspectie arbeidsmiddelen
Inspectie leidingen
Inspectie bouwtechnische onderdelen
Inspectie kwaliteitssystemen
Opzetten kwaliteitssystemen en ondersteuning in technische ondersteuning
Processen en procedures stroomlijnen
Opstellen HACCP-planning 
RI&E

Reparatie:
Alle elektrische installaties en apparatuur, inclusief elektronica.
Reparatie van ATEX-apparatuur
Gereedschap reparatie

Advieswerkzaamheden en trainingen: 
NEN 3140 / NEN 1010 / EN 60204-1/ EN 60079-17 inspectie trainingen incl. VOP / VP.
Advies met betrekking tot markthandhaving en controle van overheden
Incidentenbeheer en incidentafhandeling aan de overheid
Personeel opleiden om zelf inspecties uit te kunnen voeren
Medewerkers trainen dat ze aan elektrische installaties/apparatuur mogen werken.
Opstellen van een aanwijsbeleid binnen de organisatie.